Foto atskats uz “Apvērsumu” festivālā “Bastard”

No 26. līdz 29. aprīlim Tronheimā, Norvēģijā, norisinājās Starptautiskais mākslas festivāls “Bastard”, kura mērķis bija ar izrādēm, ballītēm un sarunām mēģināt no jauna definēt, kā teātris, deja un performances māksla var ietekmēt apkārtējo pasauli. Programma “Apvērsums” Starptautiskajā mākslas festivālā “Bastard” tapusi ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas finansiālu atbalstu caur EEZ Grantiem.

ATKLĀŠANA

PIEPŪŠAMAIS MUZEJS

LĒDIJAS

BRIEŽA PĒDĒJĀ NAKTS

TRANSpire

Foto: Atle Auran

Projekts “Apvērsums” (Nr. EEZ/2021/1/15) tapis Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014. – 2021. gada perioda programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” konkursa “Atbalsts profesionālās mākslas un kultūras produktu radīšanai bērnu un jauniešu auditorijai” ietvaros. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 249 635,00 EUR, no kurām 212 189,75 EUR sedz Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, bet 37 445,25 EUR valsts budžeta līdzfinansējums. Projekta mērķis ir veicināt jauniešu iesaisti sabiedrībai nozīmīgu jautājumu risināšanā un līdzdalību pilsētas kultūras dzīvē.
Strādājam kopā iekļaujošai un konkurētspējīgai Eiropai! Vairāk: eeagrants.lv

31.05.2023.