“Apvērsums” rezidencē Cēsīs

No 27. jūnija līdz 1. jūlijam Rīgā un Ruckas mākslas rezidenču centrā Cēsīs norit starptautiskā sadarbības projekta “Apvērsums” rezidence 10 jaunajiem kuratoriem.

Rezidence laikā Ikars, Estere, Samuels, Alberts, Karu, Annija, Margita, Nikolajs, Heda un Zahida sadarbībā ar projekta mentoriem un meistarklašu vadītājiem intensīvā programmā plāno šīgada Starptautiskā jaunā teātra festivāla “Homo Novus” pēdējās nedēļas nogales programmu “Apvērsums”.

“Festivāla tēma būs veltīta ar pieaugšanu saistītajām izmaiņām. Novecošana atpakaļgaitā varētu būt precīzākais “Apvērsuma” programmas raksturojums,” stāsta dalībnieki, kuri savā programmā paredzējuši iekļaut gan starptautiski pazīstamu, gan vietējo skatuves mākslinieku darbus, kas spētu uzrunāt dažādu paaudžu auditoriju.

“Apvērsuma” programma tiks izziņota augusta vidū!

Projekts “Apvērsums” (Nr. EEZ/2021/1/15) tapis Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014. – 2021. gada perioda programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” konkursa “Atbalsts profesionālās mākslas un kultūras produktu radīšanai bērnu un jauniešu auditorijai” ietvaros. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 249 635,00 EUR, no kurām 212 189,75 EUR sedz Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, bet 37 445,25 EUR valsts budžeta līdzfinansējums. Projekta mērķis ir veicināt jauniešu iesaisti sabiedrībai nozīmīgu jautājumu risināšanā un līdzdalību pilsētas kultūras dzīvē.
Strādājam kopā iekļaujošai un konkurētspējīgai Eiropai! Vairāk: eeagrants.lv

30.06.2022.