LJTI uzsāk starptautisku sadarbības projektu “Apvērsums”

Ar Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) grantu atbalstu Latvijas Jaunā teātra institūts (LJTI) un Norvēģijas “Rosendal Teater” 2022. gada februārī uzsāk starptautisku sadarbības projektu un jauno kuratoru apmācības programmu “Apvērsums”, kuras mērķis ir veicināt jauniešu iesaisti sabiedrībai nozīmīgu jautājumu risināšanā un līdzdalību pilsētas kultūras dzīvē.

Projekts piedāvā desmit Latvijas un Norvēģijas jauniešiem vecumā no 16 līdz 18 gadiem praksē apgūt festivālu rīkošanas iemaņas un izveidot platformu, kur jaunieši var dalīties ar pieredzi, vēlmēm un viedokli pēc saviem noteikumiem. 15 mēnešu ilgās programmas laikā jaunieši piedalīsies pieredzējušu mentoru un mākslinieku vadītos tiešsaistes semināros, iepazīs laikmetīgās skatuves mākslas profesionālo vidi un festivālu producēšanas principus, sekos līdzi vietējiem un starptautiskiem mākslas notikumiem, kā arī dosies pieredzes apmaiņas braucienos pie sadarbības valsts partneriem. Programmas ietvaros jaunie kuratori patstāvīgi organizēs divus starptautiskus skatuves mākslas notikumus – “Homo Novus” programmu “Apvērsums” 2022. gadā Rīgā un “Rosendal SHAKEDOWN” 2023. gadā Trondheimā.

“Kā liecina daudzi starptautisku jauniešu organizāciju piemēri, pusaudži ar savu enerģiju un intelektuālajām spējām ir spējīgi veikt pārmaiņas ne tikai mākslas pasaulē, bet arī plašākā mērogā – iesaistoties pilsoniskās aktivitātēs, kas var ietekmēt gan tuvāko apkārtni, gan arī starptautisko vidi,” uzskata viens no projekta idejas autoriem, Norvēģijas “Rosendal Teater” mākslinieciskais vadītājs Aleksandrs Robertss, kurš jau vairākkārt veiksmīgi īstenojis līdzīgas ieceres Islandē un Norvēģijā. Robertss būs arī viens no apmācību programmas vadītājiem līdzās pieredzējušām Eiropas festivālu veidotājām – Sodjai Zupancai Lotkerei (Čehija, Prāgas Skatuves mākslu akadēmija, bij. Prāgas kvadriennāles kuratore), Ašgerdurai Gunarsdotirai (Islande, Reikjavīkas dejas festivāls), Martai Keilai (Polija, Varšavas skatuves mākslas institūts) un Latvijas Jaunā teātra institūta pārstāvēm Bekai Bergerei un Santai Remerei.

Aicinot jauniešus iesaistīties aktīvi noteicošos amatos un pasākumu rīkošanā, projekta rīkotāji vēlas mazināt zināšanu, pieredzes un finansiālo iespēju atšķirības, kuru dēļ jaunieši novēršas no kultūras un mākslas pasākumiem, un tādējādi padarīt mākslas procesus pieejamus pēc iespējas daudzveidīgākām sabiedrības grupām.

Fotogrāfija no radošās darbnīcas “Savienot un savienoties” 2018. gada festivāla “Homo Novus” laikā. Fotogrāfs: Pēteris Vīksna

Projekts “Apvērsums” (Nr. EEZ/2021/1/15) tapis Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014. – 2021. gada perioda programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” konkursa “Atbalsts profesionālās mākslas un kultūras produktu radīšanai bērnu un jauniešu auditorijai” ietvaros. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 249 635,00 EUR, no kurām 212 189,75 EUR sedz Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, bet 37 445,25 EUR valsts budžeta līdzfinansējums. Projekta mērķis ir veicināt jauniešu iesaisti sabiedrībai nozīmīgu jautājumu risināšanā un līdzdalību pilsētas kultūras dzīvē.
Strādājam kopā iekļaujošai un konkurētspējīgai Eiropai! Vairāk: eeagrants.lv

13.01.2022.