Pusaudžu kuratori uzsākuši darbu pie festivālu programmām

2022. gada sākumā Latvijas Jaunā teātra institūts sadarbībā ar Norvēģijas “Rosendal Teater” uzsāka jauno kuratoru apmācību projektu “Apvērsums” ar mērķi piešķirt pusaudžiem pašiem savu platformu pilsētas kultūras dzīves organizēšanai pēc saviem noteikumiem. 10 jaunie kuratori no Latvijas un Norvēģijas – Ikars, Estere, Samuels, Alberts, Karu, Annija, Margita, Nikolajs, Heda un Zahida – veidos divu vērienīgu starptautisku skatuves mākslas festivālu programmas – trīs dienu programmu “Apvērsums” festivālā “Homo Novus” 2022. gada septembrī Rīgā un “Rosendal SHAKEDOWN” 2023. gada aprīlī Tronheimā.

“Šobrīd esam nonākuši līdz diskusijām par festivāla formātu. Pārsteidzoši, ka mūsu domas un idejas lielā mērā sakrīt – festivāla tēma būs veltīta ar pieaugšanu saistītajām izmaiņām. Novecošana atpakaļgaitā varētu būt precīzākais “Apvērsuma” programmas raksturojums,” stāsta dalībnieki, kuri savā programmā paredzējuši iekļaut gan starptautiski pazīstamu, gan vietējo skatuves mākslinieku darbus, kas spētu uzrunāt dažādu paaudžu auditoriju.

Sākot no jūnija, jauniešu aktivitātēm varēs sekot “Apvērsuma/The Shakedown” interneta vietnē The-shake-down.com, kā arī sociālo tīklu kanālos, kur viņi turpmāk iepazīstinās ar sevi, programmas plānošanas procesu un topošā festivāla māksliniekiem.

Kuratoru komandas atlase vairākās konkursa kārtās notika janvārī. “Man vienmēr paticis uzņemties atbildību, organizēt, mēģināt no pieejamiem resursiem izveidot kaut ko jaunu. Šī programma šķiet kā lieliska iespēja paplašināt sava prāta robežas,” – tā par motivāciju piedalīties projektā stāsta viens no festivāla programmas kuratoriem Samuels Ozoliņš. Jaunie kuratori nāk no daudzveidīgas vides un katrs izceļas ar spējām gan vizuālajā, gan skatuves mākslā – vairāki latviešu jaunieši darbojas teātra studijā “Kāpnes”, ir piedalījušies “Homo Novus” festivāla izrādēs, savukārt norvēģu vidū ir gan vietējās jauniešu partijas pārstāve, gan jaunieši no mazāk pārstāvētām sabiedrības kopienām.

Ar jauniešiem kopš februāra iknedēļas tiešsaistes sesijās strādā seši pieredzējuši starptautisku festivālu veidotāji – LJTI direktore Beka Bergere, “Rosendal Teater” mākslinieciskais vadītājs Aleksandrs Robertss, Prāgas Skatuves mākslu akadēmijas pasniedzēja Sodja Zupanca Lotkere, Reikjavīkas dejas festivāla kuratore Ašgerdura Gunarsdotira, Varšavas skatuves mākslas institūta vadītāja Marta Keila un festivāla “Homo Novus” producente Santa Remere. Martā jaunie kuratori pirmoreiz tikās klātienē – rezidencē Tronheimā, – bet jūnijā jaunieši kopā ar saviem mentoriem pavadīs nedēļu Cēsīs.

Projekts “Apvērsums” tapis Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014. – 2021. gada perioda programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” konkursa “Atbalsts profesionālās mākslas un kultūras produktu radīšanai bērnu un jauniešu auditorijai” ietvaros. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 249 635,00 EUR, no kurām 212 189,75 EUR sedz Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, bet 37 445,25 EUR valsts budžeta līdzfinansējums. Projekta mērķis ir veicināt jauniešu iesaisti sabiedrībai nozīmīgu jautājumu risināšanā un līdzdalību pilsētas kultūras dzīvē. Vairāk informācijas: eeagrants.lv

01.06.2022.